Bize Ulaşın / Contact Us

Script ile IP adresinin DHCP sunucudan alinmasini ayarlamak

25 / 04 / 2010 by Uncategorized Yorum yok / No Comments

Asagidaki vb scriptini kullanarak bilgisayarlarinizin IP adreslerini statik almalari yerine DHCP almalari icin konfigure edebilirsiniz. Dilerseniz bu scripti Group Policy ile belli bir OU da topladiginiz istemcilerinize yayarak Statik Ip yonetiminden Dinamige geciyorsaniz isinizi kolaylastirmak icin kullanabilirsiniz. strComputer = “.”Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:” _ & “{impersonationLevel=impersonate}!\\” & strComputer & “\root\cimv2”) Set colNetAdapters = objWMIService.ExecQuery _ […]

Script ile SMB calisirlik kontrolu yapmak

30 / 03 / 2010 by Uncategorized Yorum yok / No Comments

Asagidaki basit script ile SMB (Server Message Block) testi yapabilirsiniz. Dim WshNetwork : Set WshNetwork = WScript.CreateObject(“WScript.Network”)computerName = WshNetwork.ComputerName Dim objFSO : Set objFSO = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)Dim pipeName : pipeName = “\\” & computername & “\pipe\srvsvc”wscript.echo pipeName const ForAppending = 8 Dim objPipe : Set objPipe = objFSO.OpenTextFile(pipeName, ForAppending, True)If Err.Number = 0 Thenwscript.echo “SMB ok”else […]

Script ile WINS sunucusu bilgilerini ag kartinda ayarlama

05 / 03 / 2010 by Scripting, WINS Yorum yok / No Comments

Bilgisayarinizin ag ayarlariniza WINS sunucusu veya sunuculari eklemek istiyorsaniz asagidaki scripti kullanarak bunu rahatca yapabilirsiniz. strPrimaryServer ve strSecondaryServer degiskenlerini WINS sunucunuzun veya sunucularin IP adres bilgileri ile guncelleyiniz, sadece bir adet sunucunuz var ise strSecondaryServer server degiskenini ve SetWINSServer dan strSecondaryServer i kaldirabilirsiniz. On Error Resume Next strComputer = “.”Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:” _ & […]

Script ile WINS sunucusu bilgilerini ag kartinda ayarlama

05 / 03 / 2010 by Services, WINS Yorum yok / No Comments

Bilgisayarinizin ag ayarlariniza WINS sunucusu veya sunuculari eklemek istiyorsaniz asagidaki scripti kullanarak bunu rahatca yapabilirsiniz. strPrimaryServer ve strSecondaryServer degiskenlerini WINS sunucunuzun veya sunucularin IP adres bilgileri ile guncelleyiniz, sadece bir adet sunucunuz var ise strSecondaryServer server degiskenini ve SetWINSServer dan strSecondaryServer i kaldirabilirsiniz.

Bir OU icindeki tum kullanicilarin sifresini degistirme

22 / 02 / 2010 by Active Directory, Scripting Yorum yok / No Comments

Active Directory niz de ki bir Organizational Unit icerisindeki tum kullanicilarin sifrelerini degistirmek istiyorsaniz bu islemi asagidaki scripti kullanarak rahatca yapabilirsiniz.oContainer satirindaki LDAP adresini kendi OU nuzu gosterecek sekilde yapmayi unutmayiniz. Ornegin domain adiniz firmam.com olsun Kullanicilar adinda bir OU nuz olsun ve bunun altinda Muhasebe adinda bir OU nuz var bu OU icindeki kullanicilarin […]