Bize Ulaşın / Contact Us

Script ile DHCP leaselerini serbest birakma

05 / 07 / 2010 by DHCP Yorum yok / No Comments

Merhaba, diyelim ki bir veya tum bilgisayarlarinizin DHCP den almis olduklari IP adreslerini serbest birakmak ihtiyaci duydunuz bu islemi asagidaki scripti direkt olarak veya dolayli yoldan Group Policy leri araciligi ile yapabilirsiniz. On Error Resume Next strComputer = “.” Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:” _ & “{impersonationLevel=impersonate}!\\” & strComputer & “\root\cimv2”) Set objNetworkSettings = objWMIService.Get(“Win32_NetworkAdapterConfiguration”) objNetworkSettings.ReleaseDHCPLeaseAll()