Bize Ulaşın / Contact Us

Windows Server

WDS ve DHCP Servislerini Aynı Sunucuda Çalıştırmak

26 / 02 / 2014 by Server, Windows Deployment (WDS) Yorum yok / No Comments

Eğer WDS ve DHCP Servislerini Aynı Sunucuda Çalıştırmak istiyorsanız WDS in farklı bir porttan dinleme yapmasını daha doğrusu DHCP’ye lazım olan 60 portunu kullanmamasını registry de yapacağınız basit bir ayarla belirtmelisiniz.

Bu değişiklik için halihazırda bir mevcut bir anahtarın değerini 0 (sıfır) ile güncelleyeceğiz.

Regediti WDS & DHCP servislerinin çalıştığı sunucu üzerinde çalıştırıp aşağıdaki anahtarı bulunuz.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WDSServer\Providers\WDSPXE

Sonra UseDHCPPorts değerini 0 (sıfır) yapınız.

Aşağıdaki komutuda çalıştırıp değişikliğin hemen geçerli olmasını sağlayabilirsiniz.

WDSUTIL /Set-Server /UseDHCPPorts:No /DHCPOption60:Yes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

*

Kontrol / Control * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.